Galeri Eden

Jual DVD Korea-Mandarin etc

Warriors of the Yang Clan

Warrior of The Yang Clan

LIHAT DAFTAR HARGA

Title: 杨门虎将 (楊門虎將) / Yang Men Hu Jiang
English title: Warriors of the Yang Clan
Also known as: Yang Brothers / Yang Warriors
Episodes: 33 (Overseas version) / 36 (China version)
Broadcast network: CTV
Broadcast year: 2004
Opening song: Ri Luo Jin Sha Tan by Zhou Xiao Ou
Ending song: Yin Yin Zuo Tong by Sun Yue
Insert song: Ni Ke Yi Bu Dong by Alec Su

Cast :

Yang Family

Alec Su as Yang Si Lang 楊四郎, Yang Yan Lang 楊延朗
Di Long as Yang Ye 楊業
Angie Chiu as She Sai Hua 佘賽花
Lin Jiang Guo as Yang Da Lang 楊大郎, Yang Yan Ping 楊延平
Zhang Zi Chen 張梓宸 as Yang Er Lang 楊二郎, Yang Yan Guang 楊延廣
Yu Xiao Wei as Yang San Lang 楊三郎, Yang Yan Qing 楊延慶
Bao Jian Feng as Yang Wu Lang 楊五郎, Yang Yan De 楊延德
Jia Nai Liang as Yang Liu Lang 楊六郎, Yang Yan Zhao 楊延昭
Yan Kun 嚴崑 as Yang Qi Lang 楊七郎, Yang Yan Si 楊延嗣

Girls related to Yang Siblings

Chae Rim as Pan Yu Yan 潘語嫣
Hu Jing as Princess Ming Ji 明姬公主
Rebecca Wang as Mao Xiao Ying 毛小英
Zhang Yi 張誼 as Yang Chu Chu 楊楚楚
Niu Meng Meng as Wen Yi 文意, Princess Chai 柴郡主
Jiang Hong as Yi Yun 漪雲

Pan Family

Chae Rim as Pan Yu Yan 潘語嫣
Kou Zhen Hai as Pan Ren Mei 潘仁美
Zhao Qiang 趙強 as Pan Bao 潘豹

The Song Kingdom

Fang Zhou Bo 方舟波 as Emperor 宋太宗
Wang Shi Wen 王世文 as King Chai 柴王, Zong Xun 宗訓
Shen Fu 沈浮 as King Ba Xian 八賢王, De Fang 德芳

The Liao Kingdom

Qin Chuan 秦川 as King Liao 遼王
Yang Chao 楊超 as Prince Ming De 明德太子
Hu Jing as Princess Ming Ji 明姬公主

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: