Galeri Eden

Jual DVD Korea-Mandarin etc

Fairy Tale in Half

Title: 童话二分之一 / Tong Hua Er Fen Zhi Yi
Also known as: Fairy Tale of 1/2 / Half a Fairy Tale / Fairy Tale in Half
Genre: Romance, business, suspense
Episodes: 26
Broadcast period: 2012-Aug
Broadcast network: Hunan TV
Air time: 19:30

Synopsis
Zhao Ting Yu and Zhao Ting Xuan are twins who were separated at a young age. With their grandfather getting older and older sister Ting Xuan having contracted a serious illness, Ting Yu was brought back to protect the household and take charge of the family business. To stabilize the Zhao family business, the two sisters must overcome their initial estrangement and work together to withstand the scheming Jing Qing Yu. Fighting alongside them are Ting Yuan’s fiancé Du Yu Feng and Jing Qing Yu’s own son, Jing Wei. In the process, Ting Yu and Ting Xuan realize their own strengths as they taste both the sweetness and bitterness of maturation, but most importantly, they finally experience the true meaning of “family.”

Cast
Janine Chang as Zhao Ting Yu and Zhao Ting Xuan
Chen Yi Tong (陈依桐) as young Zhao Ting Yu and Zhao Ting Xuan
Lee Joon Hyuk as Du Yu Feng
Cai Xu Kun (蔡徐坤) as young Du Yu Feng
Zhu Zi Xiao as Jing Wei
Liu Mei Han as Jing Qi
Shi Da Sheng as Jing Qing Yu
Wu Ma as Zhao Huai Guang
Tang Zhen Gang as Yang Ze Xin
Chen Sha Li as Tang Bao Qin
Zhang Zhi Tong (张志彤) as Granny
Li Bao Quan (李宝泉) as Du Bing Chun
Gao Bao Bao as Sun Fu Mei
Xiang Jin (项瑾) as Xiao Mo
Zheng Wan Qiu (郑晚秋) as Li Hui Lan
Liu Yan (刘岩) as Wang Feng Xia
Yu Zhou Xi (俞周希) as Xiao Juan
Yuan Yu Liang (袁玉良) as Hao Ming Xiang
Sun He (孙赫) as Jiang Yun
Han Feng (韩枫) as Sun Zhe
Li Qian (李倩) as Chen Guang
Wang Peng Xiang (王鹏翔) as Wang Jin Bao
Xu Di (徐迪) as Zhao Qing Rong
Zhou Xiao Jian (周晓健) as You Gui
Chi Yuan Yuan (迟媛媛) as Ju Wa
Li Li (李莉) as Xing Cha
Gao Peng (高鹏) as A Chu

Guests
Zhang Han as Fan Jun
Zheng Shuang

Production Credits
Producers: Ouyang Chang Lin, Yang Yang (杨杨), An Jing Hong (安景鸿)
Directors: Zhang Zhe Shu (张哲书), Wen Qian (文谦)

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: