Galeri Eden

Jual DVD Korea-Mandarin etc

King Flower

king flower2

Title: 金大花的華麗冒險 / Jin Da Hua De Hua Li Mao Xian
English title: King Flower / Substitute Princess
Also known as: The Adventure of King Flower
Genre: Romance, comedy
Episodes:
Broadcast network: TTV
Broadcast period: 2013-Jan-06
Air time: Sunday 22:00

Synopsis
The ugly Jin Da Hua daydreams that if she is as beautiful as Du Liang Yan, maybe her best friend Lin Guan Jun will fall in love with her. Then one day, through plastic surgery, she is given the chance to change her life.

Cast
Nikki Hsieh as Jin Da Hua 金大花 / Du Liang Yan 杜亮妍
James Wen as Lin Guan Jun 林冠軍
Chris Wu as Ouyang Tai 歐陽泰
Lene Lai as Yu Kai Le 于凱樂
Zhao Jun Ya (趙駿亞) as Qin Mo 秦默

Market Place
Guo Shu Yao (郭書瑤) as A Xi 阿喜
MC40 (仕凌) as Jin Da Li 金大利
Tai Bao (太保) as Jin Zheng Yin 金正銀
Yang Li Yin as Xia Chun Jiao 夏春嬌
Yuan Ai Fei (袁艾菲) as Hu Xiao Fei 胡曉菲
Luo Bei An as Hu Jin Biao 胡金標
Huang Deng Hui (黃鐙輝) as Xiao Dao 小刀

Sheng Da Corporation
Jian Chang as Ouyang Feng 歐陽豐
Lin Xiu Jun (林秀君) as He Xiu Xiu 何秀秀
Wang Juan as Yan Li Ting 嚴立婷
Chen Zhi Qiang (陳志強) as Ouyang Sen 歐陽森
Yin Fu (茵芙) as Xu Wei Ni 許薇妮
Guan Yong (關勇) as Du Sheng Heng 杜昇恆
Li Yi Jin (李依瑾) as Zhao Pei Qi 趙珮琦
Zhuang Zhuang (壯壯) as Ma Cheng Hong 馬承鴻
Yang Han (楊瀚) as Yang Zu Rong 楊祖榮
Wu Jia Wei (吳迦瑋) as Qi Qi 琪琪

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: